Usługi kancelariiSprawy cywilne

sprawy o zapłatę z umów, sprawy o świadczenia niepieniężne z umów itp.

Dowiedz się więcej...

Nieruchomości

ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Dowiedz się więcej...

Podział majątku

sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków

Dowiedz się więcej...

Windykacja

polubowna i sądowa windykacja należności, reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu

Dowiedz się więcej...Spadki

sprawy dotyczące podziału, nabycia czy odrzucenia spadku

Dowiedz się więcej...

Oddłużanie

reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym i w sprawach o zapłatę

Dowiedz się więcej...

Odszkodowania

sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wszelkiego rodzaju

Dowiedz się więcej...

Prawo pracy

sprawy dotyczące roszczeń, odszkodowań czy zadośćuczynień

Dowiedz się więcej...Prawo karne

obrona i reprezentacja w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami

Dowiedz się więcej...