Prawo umów

Prawo umów

  • sporządzanie i analiza umów
  • kary umowne
  • niedozwolone postanowienia umowne
  • odstąpienie od umowy, zwrot należności i naprawienie szkody
  • sprawy o unieważnienie czynności prawnej (umowy)
  • sprawy o uznanie czynności prawnej (umowy) za bezskuteczną