Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i Rozwód, Podział majątku

  • władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  • alimenty (pozew o alimenty, podwyższenie/obniżenie alimentów)
  • kontakty rodzica z dzieckiem
  • porozumienie rodzicielskie
  • rozwód z orzekaniem o winie stron
  • rozwód bez orzekania o winie stron
  • sądowy podział majątku byłych małżonków