Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

  • spory pomiędzy przedsiębiorcami
  • odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. (art. 299 k.s.h.)
  • zabezpieczanie wierzytelności
  • sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  • sprawy z zakresu ujawniania danych w biurach informacji gospodarczej